ԱՇԽԱՏԱՆՔ

Մեգաֆուդ ընկերության հաջողության գրավականն է նաև 270-ից ավել աշխատակիցներով կազմված մեծ ու նվիրված թիմը:

Դու նույնպես կարող ես դառնալ Մեգաֆուդի թիմի անդամ, եթե

 • ցանկանում ես, որ քո աշխատանքն էլ առնչվի քաղցրավենիքի և այլ համեղ սննդամթերքի հետ,
 • քո ունակությունները համապատասխանում են Մեգաֆուդում աշխատելու պահանջներին:

Թափուր աշխատատեղերին ծանոթացիր ստորև ցանկում:

Գտա՞ր քո նախընտրելին, ուրեմն ուղարկի՛ր քո ինքնակենսագրականը hr@megafood.am հասցեին:

Ուսումնասիրվում են բոլոր դիմումները, իսկ լավագույններն՝ անցնում աշխատանքի:

Կրտսեր ֆինանսական վերլուծաբան

Աշխատանքի նկարագիր.

 • Դրամական միջոցների հոսքերի ծրագրային ձևակերպումներ (բանկային քաղվածք),
 • Փոխանցումների հիման վրա 1C ծրագրում դեբիտորական պարտքերի գանձումների իրականացում՝ ըստ մենեջերների, գնորդների և հ/ա-երի,
 • Ներմուծման փաստաթղթերի ստուգում և ձևակերպումներ ծրագրում,
 • Գույքագրման փաստաթղթերի հավաքագրում, ամրագրվող ապրանքի և ապրանքանյութական արժեքի առանձնացում ըստ ստորաբաժանումների և աշխատակիցների, գույքի հանձնման-ընդունման և դուրսգրման փաստաթղթերի ստուգում և հավաքագրում,
 • Պաշարների և նյութերի ամսական ծախսագրումներ ըստ առանձին ստորաբաժանումների,
 • Այլ հանձնարարված աշխատանքների կատարում

 

Պահանջներ.

 • Բարձրագույն կրթություն՝ հաշվապահի/ֆինանսիստի/տնտեսագետի մասնագիտությամբ
 • Հայերենի, ռուսերենի գերազանց իմացություն
 • Պատասխանատվության զգացում և ուշադրություն
 • Ժամանակի արդյունավետ կառավարման հմտություններ
 • Վերջնաժամկետների պահպանում
 • Վերլուծական հմտություններ
 • Հաշվապահական հաշվառման ստանդարտների և հարկային օրենսդրության,

իմացություն

 • Փորձը համապատասխան ոլորտում կդիտարկվի որպես առավելություն

MS Office գերազանց իմացություն, e-invoiceing, Excel և  1C կատարյալ իմացություն

Դիմելու կարգ

           Բոլոր հետաքրքրված և նշված պահանջներին համապատասխանող թեկնածուներին խնդրում ենք ուղարկել իրենց ինքնակենսագրականները, 3*4 լուսանկարով, hr@megafood.am էլեկտրոնային  հասցեին , ոչ ուշ քան 24.08.2018թ. Խնդրում ենք  նամակի վերնագրում նշել պաշտոնի անունը ՝  «Կրտսեր  ֆինանսական վերլուծաբան », և տեղեկացնում, որ միայն ընտրված թեկնածուների հետ է կապ հաստատվելու:

 

Հաշվապահ

Հաշվապահ

Աշխատանքի նկարագիր.
- Ընկերության հաշվապահական հաշվառման համար տեղեկությունների հավաքագրում, հաշվապահական հաշվառման վարում
- Ապրանքանյութական արժեքների, հիմնական միջոցների լրիվ հաշվառում, դրանց շարժի հետ կապված գործառնությունների ժամանակին արտացոլում հաշվապահական հաշվառման մեջ. 
- Հաշվապահական հաշվառման իրականացման համար տեղեկատվության և տվյալների մուտքագրում՝ համապատասխան ծրագրեր և համակարգեր.
- Ներքին հաշվետվությունների ձևավորում և ներկայացում.
- «Հաշվապահական հաշվառման մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված այլ գործառույթների իրականացում.
- Դրամական միջոցների հաշվառման ապահովում, դրանց շարժի հետ կապված գործառնությունների ժամանակին արտացոլում հաշվապահական հաշվառման հաշիվներում.

- Հաշվապահական տվյալների մուտքագրման ճշտության ստուգում:


Պահանջներ.
- Բարձրագույն կրթություն՝ հաշվապահի/ֆինանսիստի/տնտեսագետի մասնագիտությամբ
- Առնվազն 2 տարվա հաշվապահի աշխատանքային փորձ 
- Word, Excel և 1C կատարյալ տիրապետում
- Հարկային իրավահարաբերությունները և Հաշվապահական հաշվառումը կանոնակարգող ՀՀ օրենսդրության և այլ իրավական ակտերի իմացություն.
- Պատասխանատու և պարտաճանաչ մոտեցում աշխատանքին, վերջնաժամկետների պահպանում:


Դիմելու կարգ
Միայն վերոնշյալ պահանջներին համապատասխանող թեկնածուներին խնդրում ենք ուղարկել իրենց ինքնակենսագրականները, 3*4 լուսանկարով, hr@megafood.am էլեկտրոնային հասցեին , ոչ ուշ քան 31.10.2018թ.

Խնդրում ենք նամակի վերնագրում նշել պաշտոնի անունը ՝ «Հաշվապահ», և տեղեկացնում, որ միայն ընտրված թեկնածուների հետ է կապ հաստատվելու:

Վարորդ - առաքիչ

 Աշխատանքի նկարագիր.

 • Պահեստիցապրանքների բեռնման գործընթացի իրականացում, պրեսելլերների      կողմից ամրագրված ցուցակի համաձայն
 • Ապրանքների առաքման գործընթացի պատշաճ իրականացում բեռնատար մեքենայով
 • Վաճառակետերում ապրանքների պատշաճ կերպով և ճիշտ ժամանակին հանձնման-ընդունման գործընթացի իրականացում ըստ ամրագրված պատվերների ցուցակի
 • Առաքվող ապրանքի անվտանգության և ապրանքային տեսքի պահպանում
 • Կցված ավտոմեքենայի տեխնիկական վիճակի վերահսկում և պահպանում

 

Պահանջներ.

 • B C կատեգորիայի վարորդական իրավունք / առնվազն 2 տարվա  /,

բեռնատար մեքենա վարելու  փորձ

 • Առնվազն միջին մասնագիտական կամ թերի բարձրագույն կրթություն
 • Ազնվություն, ճշտապահություն և պատասխանատվության զգացում
 • Թիմում աշխատելու ունակություն

 

 

Դիմելու կարգ

Միայն վերոնշյալ պահանջներին համապատասխանող թեկնածուներին խնդրում ենք ուղարկել իրենց ինքնակենսագրականները, 3*4 լուսանկարով, hr@megafood.am էլեկտրոնային  հասցեին , ոչ ուշ քան 21.11.2018թ. Խնդրում ենք  նամակի վերնագրում նշել պաշտոնի անունը ՝ «Վարորդ-առաքիչ», և տեղեկացնում, որ միայն ընտրված թեկնածուների հետ է կապ հաստատվելու:

Պրեսելլեր

Աշխատանքի նկարագիր.

 • Շուկայի զարգացման պարտականությունների ստանձնում
 • Շուկայի և մրցակցային միջավայրի ուսումնասիրություն՝ առևտրային  

        կետերի ճիշտ գնահատում

 • Պահանջարկի բացահայտում
 • Հաճախորդների հետ բանակցությունների վարում
 • Հաճախորդի պատվերի պատշաճ ձևավորում
 • Մերչանդայզինգի իրականացում
 • Գովազդային ակցիաների իրականացման աջակցում
 • Վաճառքի ծավալների ավելացում
 • Կցված տարածքների արդյունավետ ծածկույթի ապահովում
 •  Հաճախորդների բազայի վարում և  թարմացում

Պահանջներ.

 • Բարձրագույն կրթություն
 • Աշխատանքային փորձը վաճառքի ոլորտում կդիտարկվի որպես առավելություն
 • Հայերենի, ռուսերենի գերազանց իմացություն, անգլերենի իմացությունը կդիտարկվի որպես առավելություն
 • Վաճառքի հմտություններ
 • Պատասխանատվության զգացում
 • Թիմում աշխատելու ունակություն
 • Արդյունավետ հաղորդակցման և բանակցային հմտություններ
 • Ուղղվածություն դեպի հաճախորդ
 • Ներկայացման հմտություններ
 • Կոնֆլիկտների կառավարման և խնդիրների լուծման հմտություններ
 • Լավ զարգացած ներանձնային և կազմակերպչական հմտություններ

 

Դիմելու կարգ

          Բոլոր հետաքրքրված թեկնածուներին խնդրում ենք ուղարկել իրենց ինքնակենսագրականները, 3*4 լուսանկարով, hr@megafood.am էլեկտրոնային  հասցեին ոչ ուշ քան 20.12.2018թ. Խնդրում ենք  նամակի վերնագրում նշել պաշտոնի անունը ՝  « Պրեսելլեր », և տեղեկացնում, որ միայն ընտրված թեկնածուների հետ է կապ հաստատվելու: